Mezzanine Rack

  • Mezzanine Rack

    Mezzanine Rack

    Мезанан тавиур нь ердийн өлгүүр системээс өндөр тавиуртай систем бөгөөд үүний зэрэгцээ хүмүүс шат, шалаар ердийнхөөс илүү өндөр замаар явах боломжийг олгодог.